Khảo sát DDCI Sóc Trăng được thực hiện nhằm cung cấp thông tin và dữ liệu phục vụ cho việc cải thiện công tác điều hành, cải thiện mối trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh. Xin trân trọng sự quan tâm, theo dõi của quý vị!

SO SÁNH
So sánh Địa phương, huyện, cơ sở

So sánh chỉ số DDCI giữa các Địa phương, huyện, cơ sở

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm
So sánh các Sở, Ban, Ngành

So sánh chỉ số DDCI giữa các Sở, Ban, Ngành

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm