Tài liệu & Báo cáo

Tài liệu & Báo cáo

Sort results by: Title | Date | Document type
Display by:

No. Document title Date Document type
1 Báo cáo Năng lực Cạnh tranh cấp Sở, ngành và Địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2020 06/06/2021 Báo cáo
2 Kế hoạch 44/KH-UBND: Triển khai DDCI 2020 của Sóc Trăng 01/04/2020 Văn bản/Quy định
3 Giới thiệu về Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI) 02/01/2020 Tài liệu Tham khảo
4 Introduction about District and Department Competitiveness Index (DDCI) 01/01/2020 Tài liệu Tham khảo
5 Kinh nghiệm Xây dựng Bộ Chỉ số DDCI 14/11/2019 Tài liệu Tham khảo