Khảo sát DDCI Sóc Trăng được thực hiện nhằm cung cấp thông tin và dữ liệu phục vụ cho việc cải thiện công tác điều hành, cải thiện mối trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh. Xin trân trọng sự quan tâm, theo dõi của quý vị!

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành